Okulumuz Anasınıfında, eğitim programlarını destekleyici nitelikte rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Anasınıfımızda verilen rehberlik hizmetleri "Gelişimsel Rehberlik Modeli"ni esas almaktadır. Bu hizmetler, anasınıfımızın ortak bir anlayışla, bilimsel ve profesyonel standartlara uygun olarak yürütülmektedir.

 

Rehberlik hizmetlerinin dayandığı felsefe
Okulumuz anasınıfı rehberlik hizmetleri, "Gelişimsel Rehberlik Modeli"ne dayalıdır. Gelişimsel rehberlik modeli, sorunu değil, gelişimi temel alan bir anlayışı yansıtır. Buna göre, bireye verilecek rehberlik hizmeti, "sorun"la sınırlandırılamaz. Etkili rehberlik, çocuğun gelişimsel süreçlerini desteklemeyi amaçlar.


AİLE REHBERLİĞİ