Özel İlköğretim alanında 2007-2008 yılından itibaren demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla ve Atatürk'ün çizdiği yolda Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda çağdaş eğitim hizmeti veren, Dereobası Köyü mevkiinde eğitim ve öğretime başlayarak Osmaniye'nin haklı gururu olmayı başarmıştır. .

Özel Bilge Atabey İlköğretim okulunun temel eğitim felsefesi; küresel düşünen, yaşadığı ortamı tanıyan ve bireysel davranışlarını olgunlaştıran insanlar yetiştirmektir. Bu bağlamda temel yaklaşım, bireyin çok yönlü gelişimini gözeterek, onu, toplumda işlevli kılmak; hızlı ve köklü değişim geçirmekte olan ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçen dünyada öğrencileri 21. yüzyıla hazırlamaktır.

Özel Bilge Atabey İlköğretim Okulu'nda yapılandırıcı öğrenme kuramını temel alan, tam ve öğrenme kişiye özgü öğretim modelinin uygulandığı eğitim sistemimizde, öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen beceriler, eleştirel düşünme yaratıcı düşünme, araştırma ve sorgulama, problem çözme, bilgi ve becerilerini kullanma, girişimcilik, Türkçe' yi doğru etkili ve güzel kullanma becerileri olarak ele alınır. Değerlerimizle bütünlük taşıyan eğitim ve öğretim modelimiz de öğrencinin tam donanımlı fiziksel koşullarda, derslik sistemiyle, öğretim kadrosuyla birey olarak yetiştirilmesi sağlanır.

Özel Bilge Atabey İlköğretim okulunda Yapılandırıcı Yaklaşım; her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır. Ezberlemeye değil, bilgi üretmeye dayalı çağdaş öğretim programlarından, proje üretimi, tam öğrenme, interaktif eğitim, eğitici drama, disiplinler arası iş birliği, araştırma teknikleri bütün dersler için kullanılır.

Bu eğitimin gerçekleşmesi; özgüveni yüksek, alanında yetkin, kendisinin ve başkalarının özgürlük alanını iyi bilen ve onlara saygılı olan; kendisi ile barışık; insanları, özellikle öğrencileri seven; Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmada, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak onlara yeni bilgi ve olumlu davranışlar kazandırmaktan büyük keyif alan, mesleğini seven ÖZEL BİLGE ATABEY İLKÖĞRETİM OKULU' nun yönetici ve öğretmenleri ile mümkün olacaktır.

Atabey Koleji

Yönetim kurulu