Öğrencilere, izlediklerini, dinlediklerini ve okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak,

 Onlara, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak,

Öğrencilere, Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirip benimsetmek, onları Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle ve özenle kullanmaya yöneltmek, Onlara, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak, estetik duygularının gelişmesinde yardımcı olmak,

Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek, Onların ulusal duygu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak,

 Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında, yurdunu ve ulusunu, doğayı, yaşamı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak amacı ile yürütülmektedir. Türkçe bir bilgi dersi değil, bir ifade ve beceri dersi olduğu için kendi içinde bir bütünlük taşır. Uygulamada kolaylık olsun diye okuma, anlama, anlatım, dilbilgisi, yazım gibi bölümlere ayrılmış görünen etkinlikler arasında sıkı bir bağlantı bulunmalıdır.

 Dilbilgisi eğitimi de bu bağlamda ele alınır. Dil ve düşünce arasındaki sıkı bağ düşünüldüğünde, Türkçe eğitiminin bir yönü düşünce eğitimine; dilin toplumsal boyutu düşünüldüğünde, bir yönü de öğrencilerin çevrelerini tanımalarına ve çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurabilmelerine uzanmaktadır. Derslerde, dilin günlük kullanımını içeren gazete, dergi, kitap, TV programları, çeşitli belgeseller vb. her tür gereçten yararlanılmaktadır.