Okulumuz, öğrencilerimizi hızla ilerleyen bilgi çağında araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen elde ettiği bilgiyi doğru kullanıp bir adım öteye götürebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda edindikleri bilgilerin öğrencilerimizde kalıcı ve kullanılabilir olması amacıyla verilen ödev ve projelerin önemi büyüktür.

Ödev, eğitimin önemli bir parçasıdır. Sınıfta öğretilenin pratiğini yapmaya, anlamaya ve kavramaya yardım eder. Ödev, öğrenciye zamanı planlı kullanmayı öğretir. Aynı zamanda ödev, bilgi kaynaklarını tanımaya ve kullanmaya ilişkin becerileri geliştirir.

Öğrencilere hayatlarında yardımcı olacak çalışma alışkanlığı, verilen konuya odaklanma ve öğrenciye öz-disiplin becerilerini kazandırmada ödevin önemli bir yeri vardır.

Ödev, okulun aile ile bağını destekleyici ve güçlendirici etkisiyle eğitimde ailenin rolünü pekiştirir ve onlara okulda öğrenciye ne öğretildiği hakkında fikir verir.

Ödev yapmak, öğrencinin hayat boyu öğrenme alışkanlığını edinmesine, kendi kendini kontrol etmesine ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkıda bulunur. Ödev, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeyi sağlamalı, bitmemiş sınıf etkinliklerini tamamlamayı öğretmeli ve bağımsızlık duygusunu desteklemelidir. Bazı ödevler, ödevin zorluk derecesi, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları ve öğretmenin uygun görmesine göre ayarlanarak farklı veya daha az/çok verilebilir. Bu sebeple, ATABEY KOLEJİ, dersin amacına uygun, öğrenciyi düşünmeye iten ve sınıftaki öğrenmeyi destekleyen ödevleri vermeyi hedefler.

Okulumuzda öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda ödev teknikleri kullanılmaktadır. Ödevlerimiz; alıştırmalar, hazırlayıcı ev ödevleri, bireysel araştırma ödevleri olarak öğrencilerimize verilir.

ALIŞTIRMALAR: Öğrencilere, yeni bilginin uygulanmasında, yeniden gözden geçirilmesinde, tekrarlanmasında ve yeni edinilen becerilerin güçlendirilmesinde fırsatlar sağlar.

 • Pekiştirme alıştırması, örneğin matematikte çizelgeleri ezberlemek
 • Kelime yazımlarında yeterlilik kazanmak
 • Güncel bir konu hakkında düzenlemeler yapmak
 • Yabancı dilde öğrenilen kelimeler ve cümleler ile ilgili alıştırmalar yapmak
 • Keyif için okuma yapmak
 • Makale yazmak

Hazırlayıcı Ev Ödevleri: Öğrencilerin gelecek derse daha iyi hazırlanmalarında temel bilgiler elde etmesi için fırsatlar sağlar.

 • Ders için yapılan ön hazırlık
 • Sınıf içi münazaraları için bir metin okuma
 • Ders için konu araştırma
 • Malzeme toplama

Bireysel araştırma ödevleri: Öğrencileri özgün ve yaratıcı bilgiler peşinde olmaya teşvik eder.

 • Kitap eleştirisi yazma
 • Bir sanat eseri tasarlama veya bir sanat eseri yapma
 • Bilim veya sosyal bilimler alanında incelemeler yapma
 • Tarihi ya da yerel haberler gibi konularda araştırmalar yapma
 • İnterneti kullanarak araştırmalar yapma
 • Gözlemleme- izleme yapma

Okulumuz ödev politikası doğrultusunda asıl amacımız ödevlerden öğrencilerimizin gerekli faydayı elde etmesidir. Bu doğrultuda ödevler ;

 • Sınıftaki çalışmayı eve taşıyıp temel beceri ve bilgileri sağlamlaştırırsa
 • Zorlayıcı bir amacı varsa (öğrencilerin çalışma şevkini olumsuz etkileyecek kadar zorlayıcı olmaması koşuluyla)
 • Aileler okulun ödev politikasındaki uygulamasında yer alıyorsa
 • Öğrenciler ailelerinin gözetimiyle desteklenen ödevlerinde sorumluluk alıyorsa
 • Doğru oluşturulduysa ve öğretmenin beklentileri anlaşıldıysa
 • Belirli bir düzene oturduysa ve evde düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırabiliyorsa
 • Öğrencilerin yaşı, eğitim düzeyleri ve kapasiteleri göz önüne alınarak oluşturulan çeşitli ve düzeye uygun ödevler veriliyorsa
 • Öğrencilerin evdeki sorumluluklarını ve kulüpler, spor gibi okul dışındaki etkinliklerini de göz önünde bulunduruyorsa
 • Derhal ve hatasız değerlendiriliyorsa
 • Düzenli olarak geribildirimler veriliyorsa
 • Araştırma ve bağımsız çalışmadaki en temel öğrenme becerilerini geliştirip devam ettiriyorsa, öğrencilerimize faydalı olur.

Ödevde Sorumluluklar Öğrencilerin Sorumlulukları:

 • Tüm ödevlerin açık, anlaşır olduğundan emin olun, gerektiğinde soru sormaktan çekinmeyin.
 • Ders çalışmaya yeterli zaman ayırın.
 • Sessiz, iyi aydınlatılmış bir çalışma ortamı hazırlayın.
 • Ödevi kendi başınıza yapın.
 • Ödevleri dikkatli ve özenli yapın.
 • Ödevlerin verilen talimatlara göre ve zamanında yapıldığına emin olun.

Öğretmenlerin Sorumlulukları:

 • Sınıf içi öğrenmeyi pekiştirecek konuyla ilgili çocuklara yeterince zorlayan ödevler vermek,
 • Açık anlaşılır yönergelerle öğrencileri hedeften haberdar etmek,
 • Geribildirim vermek,
 • Diğer öğretmenlerle iletişime geçmek,
 • Gecikme veya eksik ödev durumunda veliyle iletişime geçmek.

Velinin Sorumlulukları:

 • Her gün rahatsız edilmeyecekleri bir çalışma saati ayarlamak.
 • Sessiz,iyi aydınlatılmış bir çalışma ortamı hazırlamak.
 • Öğrenci çalışmalarını ve günlük yapılacaklar listesini gözlemlemek.
 • Cevapları doğrudan vermek yerine buldurmaya çalışmak.
 • Zorlayıcı ödevlerden bunalan öğrencilere destek vermek.
 • Öğrencinin öğrenme aşamasındaki durumunu öğretmene bildirmek için iletişim içinde olmak.

Zamanında teslim edilmeyen ödevler: Öğrencilerin ödevi zamanında getirmesi beklenir. Ödevini geç getiren öğrenciler, aileyle iletişime geçme ve not düşürme politikasıyla karşılaşacaktır. Hasta olduklarında veya gelmediklerinde ödevlerini almak öğrencilerin sorumluluğundadır.