Bilgiyi en önemli değer olarak benimseyen Özel Bilge Atabey Eğitim Kurumlarının, sevgi ve saygı ilkelerine dayalı olarak uyguladığı çağdaş öğretim yöntemleri sayesinde, bireysel gelişimini üst düzeyde gerçekleştiren, içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, uluslararası düzeyde bilimsel gelişmelere katkı sağlayan, en ileri teknoloji ile donatılmış ortamlarda öğrenme ilkesini, bilgi üstünlüğünü, araştırıcılığı, girişimciliği ve yaratıcılığı benimseyen öğrenciler yetiştirmesi; bu alanda ülkemizin bilgili, aydın, çağdaş, vizyon sahibi ve dinamik eğitim öğretim kadrosu ile uluslararası düzeyde adını duyurmasıdır.

 

Bu felsefe ışığında;

VİZYONUMUZ;

       Mensubu olmaktan gurur duyulan, akademik başarısı yüksek; kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklerle adından söz ettiren, en çok tercih edilen okul olmaktır.

 

MİSYONUMUZ; 

       Atatürk ilkelerine bağlı; ulusal ve evrensel değerlere sahip, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, bilimsel düşünen, öz güveni yüksek, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmektir.

 

DEĞERLERİMİZ;

 

      ATATÜRK İLKELERİNE VE MİLLİ DEĞERLERE BAĞLILIK

Çalışanlarımız; Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıdır. Milletimizin örf adet ve geleneklerini yaşayan ve yaşatan bireyler yetiştirir.

      SEVGİ-SAYGI VE HOŞGÖRÜ

Okulumuz; sevgi, saygı ve hoşgörünün ön planda olduğu sıcak bir aile ortamıdır.

      GÜVENİLİRLİK

Tüm faaliyetler paydaşların erişimine açık bir şekilde gerçekleştirilir. Her alanda eşitlik ilkesi esas alınır.

      UYUM VE DAYANIŞMA

Okulumuz; işini seven ve coşkuyla yapan, uyumlu, dayanışma içinde çalışan, bilgi ve deneyimini paylaşan bireylerden oluşur.

      MÜKEMMELLİK

Tüm çalışanlarımız, mükemmelliğe ulaşma yönünde yenilikçi bir yaklaşım ve sürekli iyileştirme anlayışıyla hareket eder.

      SOSYAL SORUMLULUK

Okulumuz; gerçekleştirdiği faaliyetlerle, bireylere toplumsal sorumluluk ve çevre duyarlılığı bilinci kazandırır.

İLKELERİMİZ

 • Karşılıklı sevgi, saygı ve güven temel ilkedir.  

 • Öğrenen ve üreten öğrenciyi evrensel gelişmenin vazgeçilmez gereği sayar.  

 • Bilgi sorgulanarak öğrenilir ve yaşamla ilişkilendirilerek üretilir.  

 • Öğrencisini her yönüyle tanır, yeteneklerini geliştirmesi için uygun ortamlar sunar.  

 • Tüm paydaşlarıyla birlikte sürekli öğrenen ve gelişen okul anlayışını benimser. 

 • Ailesine, ülkesine ve içinde yaşadığı dünyaya saygı duyan ve bu anlayışla faydalı olan,  

 • Toplumsal hizmet projeleriyle topluma katkı sağlayan,  

 • Daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamanın önemine inanan ve "çevre bilincine sahip olan,  

 • Kültürler arası deneyimlere açık olan ve kültürel farklılıklara saygı duyan,  

 • Okulunu seven ve okul ortamında mutlu olan,  

 • Temel bilgi ve becerilere sahip olan,

 • Sürekli öğrenen, öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendiren ve öğrendikçe gelişen,  

 • Sadece zihinsel olarak değil; katılmış olduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle bütün olarak gelişen, 

 • Ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan sınav / yarışmalarda üst düzeyde başarılı olan,  

 • Öz güveni yüksek olan ve bu kapsamda hem kendisine, hem de başkalarına güven duyan, 

 • Sorumluklarını bilen ve bunları yerine getiren,  

 • Araştırma, sorgulama, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerileri gelişmiş olan,  

 • Etkili iletişim becerilerine sahip olan, çevresiyle sürekli etkileşim içerisinde bulunan,  

 • Eğitim teknolojilerini kullanabilen ve bu yeteneğini diğer bireylere aktarabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.