Sağlık Politikamız

Özel Bilge Atabey İlköğretim Okulu Sağlık Merkezinin amacı; öğrenci ve çalışanların sağlık kapasitesini yükseltmek, çalışana ve öğrenciye okul ortamından gelebilecek zararları önlemek, çalışan ile iş, öğrenci ile eğitim faaliyetleri arasındaki uyumu sağlamaktır.


Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında,

  • Okula yeni başlayan öğrencilerin ve çalışanların kabul muayeneleri,
  • Lisanslı sporcuların spora başlangıç ve periyodik muayeneleri,
    Aşılamalar ve Sağlık Bakanlığı - Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulanan rutin aşılamaların takip ve gözetimi,
  • İhtiyaca göre sağlık taramaları,
  • Çevre sağlığı - sağlık koruma hizmetleri, okul sağlık gezileri ile gıda ve gıda nevi işlerde çalışanların sağlık kontrollerinin takibi, içme suyu vasfına uygun suyun periyodik analizleri yer almaktadır

Geliştirici Sağlık Hizmetleri

Sağlık eğitimi olarak tanımladığımız geliştirici sağlık hizmetleri kapsamında; ağız - diş sağlığı, sağlıklı ve dengeli büyüme ve gelişme, ilkyardım, madde bağımlılığı, AIDS, cinsel eğitim gibi konularda sürekli eğitimler verilmekte, bunun yanı sıra sağlıkla ilgili özel günlerde veya ihtiyaca ilişkin belirlenen konularda öğrenci ve çalışanlara eğitim programları düzenlenmektedir. Bu programlar gerektiğinde üniversite desteği alınarak yürütülmektedir.

Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri olarak tanımladığımız bu başlık altında öğrencilerin ve çalışanların poliklinik başvuruları değerlendirilerek tedavileri yapılmakta, tetkikler istenmekte, gerektiğinde ise 2. veya 3. basamak sağlık merkezlerine sevk tavsiyesinde bulunulmaktadır. Sağlık merkezimiz tarafından takibi yapılan öğrenci ve çalışanlarımızın tıbbi müşahedesi de bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.

Acil Sağlık Hizmetleri

Okul kazaları ve akut gelişen acil hastalıklarda ihtiyaç olduğunda sağlık ünitelerimiz Yeni Hayat hastanesi Acil Sağlık ekibiyle beraber acil müdahalelerde bulunmakta, yine gerekli olduğunda Hasta Acil Ambulans Ekibi; Yeni hayat  hastanesi Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında, bir acil tıp doktoru, bir param edik, bir ambulans şoförü ve ambulans dan oluşan ekip ile 08:30-16:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet  gerçekleştirilmektedir. 
Yeni Hayat hastanesi Servis Hizmetleri ile yapılan anlaşma doğrultusunda (0328) 826 01 01 numaralı telefon aracılığı ile 365 gün acil durum parametreleri dâhilinde acil sağlık hizmetleri verilmektedir.


Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri

Öğrencilere yönelik iyileştirme hizmetleri Danışma Rehberlik merkezi ile ortaklaşa bir ekip anlayışı içinde yürütülmektedir.

Öğretmen ve personelimizin, başvurularıyla beraber, gereken durumlarda "psikoanalitik yönelimli bütüncül psikoterapi" danışma ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir.

ÖZEL BİLGE ATABEY İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÇEVRE SAĞLIĞI VE SANİTASYON HİZMETLERİNDEN...

Okul sağlığı; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenli okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi çalışmalarının tümü olarak tanımlanırken bunun içerisinde "Sağlıklı Okul Çevresi" ayrıca bir önem taşımaktadır. Sağlıklı okul hayatı, güvenilir ve sağlıklı fizik ve sosyal çevreyi sağlamayı amaçlarken okullardaki çevrenin sağlık koşullarına uygun olmasının da çok önemli gerçekleri vardır:

KUŞ GRİBİ UYARISINA YÖNELİK OKULUMUZDA ALINAN TEDBİRLER

Toplu beslenme yapılan okulumuzda hijyen, çevre sağlığı ve sanitasyon hizmetleri içerisinde gıda ve gıda nev-i işlerle uğraşan çalışanların sağlık denetimleri ile su ve gıda değerlendirmelerimiz / analizlerimiz rutin yapılmakta iken olağan dışı durumlarda özel bir hassasiyet gösterilmektedir.