Amaç ve Hedefler

 

Amacımız: Öğrencilerimizin yaşadıkları toplum ve dünyadaki olaylar üzerine düşünmelerini, tartışmalarını, ihtiyaç duyulan konularda fikir üretmelerini, sorumluluk üstlenmelerini, karşılaştıkları aksaklıklar ve eksiklikler için çözümler sunmak üzere bireysel insiyatif kullanmalarını amaçlayan bir eğitim programı hazırlamak ve yürütmektir. Gerçekleştirilecek projeler sayesinde toplumun farklı kesimlerinde desteğe ihtiyaç duyulan konularda çeşitli vakıf ve derneklerin, sürdürdükleri çalışmalara katkıda bulunarak artı değer oluşturmanın yanısıra, toplumda çoğu zaman göz ardı edilen ve sosyal sorumluluk gerektiren konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Hedeflerimiz:

 • Gençlere, toplumsal sorunlara yönelik gerçekleştirmek istedikleri projeler ve yapmak istedikleri değişiklikler için ortam oluşturmak,
 • İçinde yaşadıkları toplumun farklı gerçeklerini doğrudan gözlemleme ve öğrenme olanağı yaratmak,
 • Etkin bir sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak için imkân sağlamak,
 • Dünyayı daha yaşanılası kılmak ve fark yaratmak için yetki vermek,
 • Yanı sıra bu çalışmalarda kazanacakları vizyon doğrultusunda uzun vadede gönüllü çalışmalarını teşvik etmek.

Bu sayede,

 • Toplumun değişik gelir, yaş, etnik gruplarından insanlarla tanışıp, sorunları üzerinde düşünen ve empati kurabilen,
 • Farklılıklara karşı anlayışlı ve saygılı bir yaklaşım benimseyen,
 • Kendi özelliklerinin bilincinde, iletişim ve organizasyon becerileri güçlü,
 • Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten,
 • Eleştirirken, çözüm önerilerini de birlikte sunabilen,
 • Kendilerine belirli hedefler çizebilen, topluma ve çevresine duyarlı nesiller yetişmesini sağlamaktır.

 

Kâğıt Toplama Amacımız; öğrencilerimize "Geri Dönüşüm" duyarlılığı kazandırmaktır. Öğrencilerimiz ve okul çalışanlarımız, çıkan tüm atık kâğıtları tüm katlarda bulunan "Atık Kâğıt" kutularında biriktirirler. Biriken bu kâğıtlar okulumuzdaki kâğıt deposunda toplanır. Haftalık olarak Tema yetkilileri tarafından araçlarla alınır.

 

 

Mavi Kapak

Ö.B.ATABEY Okulları öğrencileri de bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren destek vermeye başladı. Tüm öğrencilerimiz evde biriktirdikleri ya da çevrelerinden edindikleri kapakları okullarımızın fen laboratuarlarındaki toplama noktalarında bir araya getirdiler. Böylece hem engellilerin hayatına katkı sağlamış hem de geri dönüşüm sistemi ile çevre kirliliğinin önlemesi konusunda önemli bir görev üstlenmiş oldular. Ö.B.ATABEY Okulları olarak sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye devam edeceğiz.

YAVRU TEMA

 • 1 Milyon Fidan Kampanyası’na öğrencilerimiz, velilerimiz ve çalışanlarımızla destek verdik.
 • Bir yıl önce okulumuzda kurduğumuz "Yavru Tema Teşkilatı" her yıl yeni katılımlarda daha da büyüyor.
 • 4 ve 5. sınıf öğrencilerimizin erozyon ile ilgili hazırladıkları proje ve sunumlar öğrencilerimizin konuya daha duyarlı olmalarını sağladık.
 • 1. Yavru Tema Kurultayı'na öğrencilerimiz üç projeyle katıldılar.
 • Sınıflarımızın bulunduğu katlarda TEMA ile ilgili yapılan çalışmalar sergilendi.
 • Yavru Tema Rehber Öğretmenlerimiz ekim ayında Yavru Tema faaliyetleri ile ilgili toplantıya katıldılar.
 • Okullarımızdan her yıl sonunda TEMA’YA kağıt bağışı yapılmaktadır. 

 

 

MANEVİ ÖĞRENCİ  PROJESİ :Farklı nedenlerden dolayı huzurevlerinde kalan yaşlılarımızı belirli aralıklarla ziyaret ederek acı, tatlı anılarını bizlerle paylaşmaları sağlanır. Bu paylaşım yaşlılarımızın ruhsal yönden rahatlamalarını sağladığı gibi yalnız olmadıklarını da hissettirmektedir. Aynı zamanda MEP, gönüllülerinin de yaşlılarımızın hayatla ilgili tecrübelerinden büyük dersler çıkarmasına neden olmaktadır. Huzurevi ziyaretleri sırasında proje gönüllüleri; düzenlenen tavla ve okey turnuvaları, el işleri aktiviteleri ile yaşlılarımıza farklı uğraşlar kazandırmayı ayrıca huzurevinde çeşitli müzik ve eğlence etkinlikleriyle yaşlılarımızı eğlendirmeyi ve mutlu etmeyi hedeflemektedir. Proje kapsamında, dönem içerisinde, yaşlılarımızı 1 ya da 2 defa huzurevi dışında günlük gezilere çıkararak, gönüllülerle beraber eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyoruz.

 

GÖNÜLLÜ EĞİTİM PROJESİ (GEP):toplumda görülen en büyük eksiklik olan eğitim sorununun çözümüne hem katkıda bulunmak, hem de bu toplumsal görevi herkese hatırlatmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Gönüllüler her hafta sonu bir gün sosyo-ekonomik açıdan geri kalmış bölgelerdeki çeşitli ilköğretim okullarına ve liselere gidip öğrencilerin derslerine yardımcı olmanın yanı sıra sosyal açıdan gelişmelerini sağlayacak eğlenceli etkinlikler düzenlemektedir. Hafta sonları cumartesi günü çalışan Gönüllü Eğitim Projesi gönüllüleri, öğrencilerle birlikte 4 saat ders yaptıktan sonra 1 saatlerini de rehberliğe ve sosyal aktivitelere ayırmaktadırlar. Sosyo-ekonomik açıdan geri kalmış bölgelerde yaşayan bu çocuklara eğitim konusunda yardımı hedefleyen GEP, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimine farklı etkinlikler ile katkıda bulunur.