5.6.7.8. sınıf müzik derslerinde

 Öncelikle Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olan ,

 Türkçeyi etkin ve doğru kullanabilen,

 Milli marşımızı ve marşları özüne uygun söyleyebilen,

 Milli birliğimizi, , bütünlüğümüzü pekiştiren,dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik bilgi ve birikimine  sahip olan,

 Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla anlatabilen,

 Yerel ,bölgesel,ulusal ve uluslararası müzikleri tanıyan,

 Değişik türlerde şarkıları dinleyen,söyleyen ,çalan,

 Mutlu ,kişilikli, özgüvenli,kendi ve çevresi ile barışık olan,

 Orkestra ve koro çalışmaları ile bireysel ve toplumsal ilişkileri gelişen ,

 Yeteneklerini ve yaratıcılıklarını sergileyebilen nesiller yetiştirmek hedefimizdir. Bu  hedefler doğrultusunda çalışmalarımız yürütülmektedir.