Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştiren,

Estetik duygusunun gelişmesiyle, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik yargılar üreten,

 Sanatsal yaratma hazzını duyan, sanatçıyı takdir eden,

 Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilip kullanabilen,

 Müzeleri, sanat galerilerini gezen bireyler olmalıdır.

 Röprodüksiyon çalışması yaparak, sanat akımlarıyla birlikte Türk ve Dünya sanatçılarını incelerler.

 Görsel Sanatlar dersinde; desen bilgisi ve görsel algılama, şekil ve  yüzey, kompozisyon, renk, resim teknikleri verilirken, Teknoloji Tasarım dersinde ise farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme,akıl yürütme süreçleri vurgulanmaktadır.