Matematik dersinde temel amacımız öğrencilerin sayıları kullanarak günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere anlam yüklemesi ve bunun sonucunda da çözüm yolları bulmasıdır.

 Öğrencilerimiz,

 Bilgi birikimini kullanarak karşılaştıkları problemleri tanımlamayı, ne tür stratejiler kullanması gerektiğini, ne gibi hataları neden yaptığını belirlemeyi, neden-sonuç ilişkisini daha kolay kurmayı, çözüm yolları üretmeyi, gerektiğinde problemi parçalara ayırıp tek tek çözümler geliştirmeyi kavrarlar.

 Bilgiyi kullanma yeteneklerini geliştirirler.

 Matematik dilini günlük yaşamlarında kullanır ve farkında olmadan kullandığı matematiksel becerileri de tanımlamayı öğrenirler.

 Olaylara çok boyutta bakmaya alışırlar. Problemler karşısında farklı tutum ve çözüm yolları geliştirme becerileri geliştirirler.

 Başka bilim alanları ve sanatla matematiğin ilişkisini görürler.

 Bizler,

 Evrendeki geometrik yapı ile sayılar arasında kurulan bağın niteliğini inceleyerek, doğanın matematik yapısını göstermek,

 Fiziksel evrendeki problemlerden matematiksel modeller oluşturmak için

 İnceleme, araştırma ve araştırma merakı uyandırmayı;

 Tarafsız olmayı, peşin hükümden kaçınmayı, açık fikirli olmayı;

 Bilginin yayılmasını arzu etmeyi;

 Grup olarak çalışmanın verdiği fazladan gücün farkına varıp, gerektiğinde grup çalışması yapma becerisi edinmeyi öğrencilerimize aşılamakta ve Atatürk’ün arzuladığı yolda dinamik genç beyinleri yönlendirmekteyiz.

 Bu Benim Eserim Proje çalışmalarıyla Matematik yapmanın ayrıcalığını yaşamakta ve Matematik dünyasına kendi eserlerini sunmaktadırlar.