Eğitim programımız çok yönlü gelişimsel bir programdır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmaları sağlamaktır.
Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler bu farklılıklara göre planlanır.
Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın genel ilkesidir.

Fen-Matematik Çalışmalarımız:
Eğitim programımızda matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:


Matematik alanında;
> Serbest Keşfetme
> Örüntü Oluşturma
> Gruplama ve Sınıflandırma
> Sayma
> Karşılaştırma
> Grafik Oluşturma
> Sayıları Algılama
basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

 

Sanat Etkinliği
Sanat etkinliklerinde çocukların duyu-estetik, küçük kas gelişimleri ile el göz koordinasyonu gelişimleri desteklenir. Yaratıcı ve hayal güçleri ile özgün ürünler oluştururken sanata ilgi duymaları sağlanır.

 

Göster-Anlat etkinliği ve Scamper tekniği:
> Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarıdır.
> Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.
> Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.

Fen alanında;
> Deneyler
> Gözlemler
> İncelemeler yaparak konuları yaparak, yaşayarak öğrenirler.
. Eğitim programımızın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.


Etkinliklerimiz:
Tam gün eğitim alan çocuklarımız 5 yaş grubuna göre  gelişim alanlarını destekleyen etkinliklere katılırlar.

SBK (Sportif Beceri Koordinasyon):
Kemik ve kas yapılarını güçlendirerek, sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik ve koordinasyon becerilerini geliştiren bir etkinliktir. .Mutfak Etkinliği:
Çocukların farklı malzemeler kullanarak kek, kurabiye, pizza, meyve salatası gibi yiyecekler yapmaları da eğitim programının içindedir ve bu yolla birçok kalıcı öğrenme deneyimi elde edilmektedir.

Anadili Etkinliği
Anadili etkinliğinde öğrencilerimizin dil yeteneğinin gelişimi, yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden- sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.
Sohbet zamanı etkinliği ile çocukların bilgiyi paylaşmaları, tekerleme, bilmece, parmak oyunları gibi etkinliklerle çocukların dil gelişimleri desteklenir. Hikaye okuma etkinliğinde çocuğun anlatılanı dinleme alışkanlığı kazanması ve sorular ile çocuğun dinlediğini zihinde canlandırarak anlatması sağlanır.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması:Anasınıfında hazırlık yılında çocukların duygusal, sosyal, akademik ve fiziksel anlamda İlköğretime hazırlanması amaçlanır.

portfolyo çalışmalarımız:
Öğrencilerin bir dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan seçerek hazırladıkları "Portfolyo" dosyasını anne – babalarına sundukları bir etkinliktir. Öğrenci değerlendirme sürecinde önemlidir.
Gezilerimiz:
Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre geziler plan alınır. Geziler ile hedefimiz; çocukların araştırarak, merak ederek, neden-sonuç ilişkisi kurması, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmesi, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamasını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modellerini kazanmalarını sağlamaktır.
Gezi dönüşü okula gelindiğinde gezi hakkında duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yoluyla anlatımı olan "İzlenim Etkinliği" yapılır.