Özel Bilge Atabey Okullarında eğitim-öğretim sürecinde araştırmayı desteklemek, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlamak ana hedefimizdir.

Derslerin işlenişinde temel amaç "TAM ÖĞRENME"nin sağlanmasıdır. Bunu sağlarken öğrencinin farklı algısal tercihleri (görsel, işitsel, kinestetik, dokunsal), bilgiyi işlemedeki zihinsel süreçleri (analitik, bütünleşik, global) gibi öğrenmeyi etkileyen tüm faktörleri içeren "ÖĞRENME STİLLERİ" temel alınır. 

Özel Bilge Atabey Okulları, öğrencilerinin bilgiye ulaşmalarını, edindiği bilgiden yararlanmalarını ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini ilke edinmiştir. 

Bu anlamda tüm Özel Bilge Atabey Okullarında "YAŞAYARAK ÖĞRENME" sistemi uygulanmaktadır.