Atabey Koleji Eğitim Kurumlarında İngilizce öğretiminin amacı; öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünebilmeleri, karar verebilmeleri ve kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri için potansiyellerini ortaya koymaya teşvik etmektir. Öğrencilerimizin uluslararası bir ortamda dil çeşitliliğinin farkına varmaları ve günlük yaşamlarında kendilerini ifade edebilmeleri de hedeflenmektedir.

Özel Bilge Atabey Ortaokulu İngilizce Bölümü, öğrencilere aşağıdaki kazanımları edindirmeyi hedeflemektedir:

  • Yazılı ve sözlü medya ile iletişim kurabilmeyi sağlamak, okumak, bilgi toplamak, tartışabilmek ve yorumlayabilmek
  • Düşüncelerini mantıksal bir çerçevede, açık ve eksiksiz bir şekilde ifade edebilmek
  • Etkili bir iletişim için bilgi toplamak ve bilgiyi sentezlemek amacıyla teknoloji kaynaklarını kullanabilmek
  • Değişik amaçlarla ve okuyucu için etkin bir şekilde yazabilmek
  • Konuşmayı, yazmayı ve görsel dili etkili bir iletişim için adapte edebilmek

Okulumuzda İngilizce dersleri, öğrenci merkezli ve aktif bir şekilde işlenmektedir. Her seviyede, öğrencilerimizin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belirgin ve özel amaçlarla müfredatımızı hazırlamaktayız. Değişik konular üzerine kurulu kendi dil müfredatına sahiptir. Konu bazlı, iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma tekniklerine dayalı; öğrencilerimizin bireysel, ikili ve grup olarak çalışıp öğrendikleri bir müfredatımız vardır.