KONULAR

SORULAR

CEVAPLAR

GENEL

1- Öğrenme stilleri klasik eğitim anlayışında ne tür değişikleri öngörüyor?

Öğrenme stilleri konusundaki bilgilerimiz arttıkça, bireysel farklılıkları dikkate alma alma oranıımız o kadar artmaktadır. Eğitimde bireysel farklılıklara önem vermek yetmez, aynı zamanda bu farklılıkların hangi yöntem ve tekniklerle etkili kılınabileceğinin de bilinmesi gerekir. Klasik eğitim anlayışında var olan tek tip çalışma şablonu öğrenme stillerinin araştırmaya dayalı verileriyle daha doğal hale getirilmiş olmaktadır.     

OKUL

2- Öğrenme stillerinin bir okulda veya sınıfta uygulanabilmesi için özel bir ortam oluşturulması gerekir mi?

Öğrernme stillerine uygun ortamların oluşturulması amacıyla kalabalık bir sınıfta bile basit düzenlemeler yapılabilir. Geniş ve öğrenci sayısının az olduğu sınıflarda ise son derece işlek fiziksel düzenlemeler yapmak mümkündür. Öğretmenler sınıflarının düzeyine göre öğrencilerin oturma biçiminden ders planı stratejilerine kadar çeşitli düzenlemeler yapabilir.

OKUL

3- Öğrenme stillerinin uygulamaya konulduğu bir okulun kazanımları neler olur?

Öğrenciler öğrenme stillerini dikkate almaksızın öğrenme yollarını hayata geçirmektedir. Bu sayede belirli düzeyde bir kalıcı öğrenmeye de ulaşabilmektedir. Ancak öğrenme stillerinin devreye girmesiyle birlikte öğrenciler kendilerini, öğretmenler ise hem kendilerini hem de öğrencileri daha iyi tanıyacaklardır. Bu suretle öğrencileri kalıcı öğrenme düzeyi araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi yükselecektir. Stilleri bilmek öğrenciler açısından öz farkındalık yaratmaktadır. Kendini kavramssal olarak daha iyi tanıyan öğrenciler ders dışı konularda da daha fazla başarı elde edebilmektedir.

ÖĞRETMEN

4- Öğrenme stillerine göre “Başarılı Öğretmen” kime denir?

"Başarılı öğretmen" imgesi başarı kavramından ne anlaşıldığına bağlıdır. Yalnızca sınav başarısının önemli olduğu bir sınıfta öğrenciler potansiyel güçlerinin son derece sınırlı bir alanını kullanabilmektedir. Sonuçta okul başarısı ortaya çıkmaktadır fakat hayat başarısı anlamında ciddi bir engellenme yaşanmaktadır. İnsan beyni not almaya endekslenmeyecek kadar müthiş bir varlıktır. Başarılı öğretmen sınavın yanı sıra öğrencinin kendini gerçekleştirmesini de vurgulayan öğretmendir. Zira öğrenmenin ve öğrencinin çok yönlü çözümlemesi için elinde öğrenme stili gibi güçlü bir enstruman bulunmaktadır.

ÖĞRETMEN

5- Öğrenme stillerinin farklı derslerde uygulanmasında “temel” dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Öğrenme stilleri yöntemsel bir zenginlik sağlamaktadır. Bu nedenle hangi ders olursa olsun stillerin işe koşulması mümkündür. Derse özel ayrıcalıklı çalışmalar çok gerekli değildir.

ÖĞRETMEN

6- Öğrenme stilleriyle ilgili olarak öğretmenler sınıflarda ne tür teknikler kullanbilirler?

Öğrenme stilleri çerçevesinde öğretmenlerin halihazırda kullandıkları çok sayıdaki tekniği kullanmalarında bir sakınca yoktur. Ancak stillerin tümünü destekleyici anlamda bazı özel teknikler de söz konusu olabilir. Bilgi çemberi, kontrat etkinlik paketleri, programlanmış ardışık öğrenme vb. teknikler ilave olarak kullanılabilir.

ÖĞRENCİ

7- Öğrenme stilleri dikkate alınarak ders anlatılan bir sınıfta öğrenciler ne tür farklılıklar gözlemleyecekler?

Öğrenciler kendi doğalarına daha uygun bir öğrenme atmosferiyle karşılaşacaklardır. Sınıf içi etkinliklerde kendi stillerini çağrıştıran yaşantı zenginliği söz konusu olacaktır.  Ayrıca sınıf içi fiziksel koşullar bakımından da farklılk görebileceklerdir.

AİLE

8- Aileler; çocuklarının öğrenme stilleri konusunda bilgilendirildiklerinde, çocuklarını destelemek adına neler yapabilirler?

Aileler çocuklarıyla iletişim kurarken takındıkları tutum, kullandıkları cümleler ve etkileşimde daha bilinçli olma fırsatı yakalayacaklardır.  Genel olarak sahip oldukları kalıp yargılar ve öğrenmeye ilişkin inançlarında daha nesnel olma fırsatı yakalayacaklardır.

GENEL

9- Türkiye’deki eğitim anlayışı içinde “öğrenme stillerinin” yer bulması sırasında ne tür sıkıntılar yaşanabilir?

Genel olark Türk Eğitim sistemii içinde tüm okulların bu sisteme uygun olarak yapılandırılması elbette mümkün değildir. Sadece öğretmen nitelikleri, fiziksel koşulları ve vizyonu bakımından daha yenileşmeci olan okulların öncelikli olarak daha başarılı olması beklenir. Ancak her okul küçük çaplı da olsa öğrenme stillerine uygun düzenlemeler yapabilir. Bütünsel bir değişimin gerçekleşmesi zaman alacaktır.