EĞİTİM ÖĞRETİM

Atabey Okulları, öğrencilerin bireysel farklılıklarını en üst düzeyde destekleyecek duyarlılıkta yapılandırılmış, zenginleştirilmiş ve derinleştirilmiş bir eğitim öğretim programını hayata geçirmektedir.

 

Öğrencilerin öğrenme stillerini, motivasyon ve tutumlarını, sosyal ve duygusal özelliklerini, kavramları yapılandırma hızlarını ve ilgilerini karşılayabilecek bir öğretim programı tasarlanmıştır.

 

Eğitim, bireyi yaşanan zamandan çok yaşayacağı zamana hazırlamalıdır. Her eğitim kademesindeki öğrenci gerçek hayat ve gelecek için dünyada bir fark yaratabilir. Eğitim-öğretim programımız öğrencilerimizin bu farkı yaratabilmelerine fırsat sağlayacak niteliktedir. Programdaki amaçlar ve kazanımlar, bu prensipler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

 

Programımızın öğrenme-öğretme sürecinde,
  • Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları gözetilmektedir.
  • Öğrencinin derse aktif katılımı amaçlanmaktadır.
  • İş birliğine dayalı ve problem çözme temelli öğrenme ortamlarından yararlanılmaktadır.
  • Gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.