Özel Atabey İlkokulu’nda ilköğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; 

(1) Öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı birer birey olarak yetiştirmek, 
(2) Çocuklara, iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişebilmeleri için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak,
(3) Çocukların estetik duygularını geliştirmek; onlara, doğruyu, güzeli ve iyiyi görebilme yeteneğini kazandırmak ve onlarda, birlikte hareket etme, işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık, insan sevgisi gibi üstün duyguları yaratmaktır.
(4) Çocukları, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek onları toplumsal yaşama ve üst öğrenime hazırlamak,

Eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi, saygı, hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilere demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Okulda, bireysel öğrenmenin yanında takım çalışmalarıyla sosyalleşen ve bununla birlikte düşünme becerisi gelişmiş, sorumluluklarının bilincinde, saygılı, kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresiyle etkili iletişim kurabilen, sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve bilinçlenen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.