BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ

MADDE - 1 (Amaç): İlkokul 4. Sınıf ve Ortaokul 5, 6.Sınıf öğrencileri arasında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve çalışma alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, mantık ve akıl yürütmek, yetenekli olan öğrencilerin performanslarının arttırılmasına katkıda bulunmak. Öğrencinin okulunu temsil etme sorumluluğunun geliştirilmesine yardımcı olmak.

MADDE - 2 (Kapsam): Bu şartname; Özel Bilge Atabey İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenecek olan Bursluluk Sınavına katılacak olan resmi ve özel okullarda okuyan 4, 5, ve 6.sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

MADDE - 3 (Dayanak): Özel Bilge Atabey İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenecek olan bursluluk Sınavı Yarışması'na Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nin 22, ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 62 ve 63.Maddeleri.

BURS VERİLME ŞARTLARI:

Özel öğretim kurumları yönetmeliği MADDE 62 – (1) Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak burs verilebilir. Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav yapmak istemeleri durumunda bu sınavlardan sınav ücreti alamazlar.

(2) Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne bilgi vererek uygular.

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenci/kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenemez.

(4) Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı veya sayısı kurumca belirlenir. Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının dışında tutulur.

(5) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci veya kursiyerler başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır.

(6) (Ek:RG-12/4/2016-29682) Kurumlar bu madde kapsamında valiliklerden aldıkları izinler doğrultusunda burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında sınav yapabilir. Kurumlar valilik izni ile bursluluk sınavlarının duyurusunu yapabilir.

BURS VERİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ: Özel öğretim kurumları yönetmeliği

MADDE 63 – (1) Okullarda öğrencilere;

a) Bir yıllık öğrenim ücretinin bir kısmının veya tamamının karşılanması,

b) Öğrenimi süresince öğrenim ücretinin karşılanması,

c) Bir yıllık kırtasiye masrafının karşılanması,

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarında burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.

Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 62/1 Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak burs verilebilir.

 (2) Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne bilgi vererek uygular.

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenci/kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenemez.

BURSUN İPTALİ:

a,Öğrencinin sınıf tekrarı yapması

*Burs hakkı kazanan öğrenciler başvuru önceliğine göre kayıt yaptırma hakkı kazanacaktır. Belirtilen kontenjan ya da okul kontenjanı dolduğunda Özel Bilge Atabey İlkokulu ve Ortaokulu ücretsiz ya da indirimli kayıt yapmama hakkına sahiptir.

MADDE - 4 (Genel İlkeler/Koşullar) : Özel Bilge Atabey İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenecek olan bursluluk Sınavı başvurular;

1.http://www.atabey.k12.tr/tr/iletisim/   internet adresinden, iletişim bölümünden iletişim formunu doldurarak başvuru yapılabilir.

Kayıt için Gerekli Bilgiler:

Öğrencinin Adı Soyadı

Baba-Anne veya öğrenciye ait Cep Telefonu Numarası

Okuduğu okul ve sınıfı

Öğretmeninin Adı ve Soyadı

 

 1. Kayıt Merkezleri:

Özel Bilge Atabey İlkokulu Fakıuşağı Mahallesi 4504 Sokak no: 294 Merkez OSMANİYE

Amerikan Kültür Dil Kursu Adres: Alibeyli Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı 1. Etap Dadaloğlu Caddesi Anıl Apartmanı no:27 Merkez OSMANİYE

Nurcan Kırtasiye: İstiklal Mahallesi Lise Caddesi 3/A 8020 Merkez /OSMANİYE

Boğaziçi Kırtasiye: İstiklal Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi 8020 Sokak Merkez/OSMANİYE

Düziçi Bahar Kırtasiye Adres: Hürriyet Mahallesi İrfanlı Ortaokulu Karşısı Düziçi OSMANİYE

Bahçe Doğan Kırtasiye Adres Tekfen Caddesi Bahçe OSMANİYE

Erzin Fırat Kırtasiye Adres: Atatürk Caddesi Lise Sokak no 5 Erzin HATAY

 1. Toplu olarak başvurmak İsteyen okullar, listelerini İlgili okul müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
 2. Başvurular ücretsizdir.
 3. Sınav yerine ulaşım katılımcıların kendi imkânlarıyla olacaktır.
 4. Sınav Giriş Belgesi Kayıt merkezlerinden alınacaktır.
 5. Katılımcıların sınava Nüfus Kimlik Belgesi ve Sınav Giriş Belgesi ile girmesi zorunludur.

8-Sınavlar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, sınav sonuçları http://www.atabey.k12.tr adresinden duyurulacaktır.

 1. Sınav soruları Ortaokulların ilgili sınıflarının Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branş derslerinin tümünü kapsamaktadır.
 2. Sınavlarda öğrencilere sadece çoktan seçmeli test soruları sorulacaktır.
 3. Öğrenciler sınav salonlarına 20 dakika önceden alınacak, optik formların kodlanması için ayrıca süre verilecektir. Sınavların başlama saatinden 15 dakika sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır. Ancak, sınavın başlama saatinden sonra gelen öğrenciler için ayrıca kodlama süresi verilmeyecek ve o öğrencilerin sınavları da zamanında başlayan öğrencilerle beraber bitecektir.

Not: 5 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gecikmelerden okul müdürlüğümüz sorumlu değildir. Başvurular kontenjanlarla sınırlıdır.

 1. Süre ve Soru Sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ancak kurum soru sayılarını, sınav sürelerini ve katsayıları önceden belirtmek şartıyla değiştirme hakkına sahiptir.

 

 

 

Dersler

Kat Sayılar

     

Türkçe

4

15

15

15

Matematik

4

15

15

15

Fen Bilimleri

4

15

15

15

Hayat Bilgisi

3

-

-

-

Sosyal Bilgiler

2

10

15

15

İngilizce

2

10

15

15

Din Kültürü

2

-

15

15

Toplam Soru Sayısı

65

90

90

Sına Süresi

100 Dakika

120 Dakika

120 Dakika

 

 1. Sınav soruları öğrencinin okuduğu sınıfa ve sınav tarihine kadar olan müfredatından oluşur.

14. Herhangi bir sınıftan başvuru sayısı yeterli olmaması durumunda o sınıf için yarışma sınavını yapıp/ yapmama hakkı Özel Bilge Atabey ilk ve ortaokullarına aittir.

 1. Sınav şartlarına uymadığı tespit edilen öğrenciler ile kopya çekmek yoluyla akademik dürüstlükten uzaklaşan öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlar hakkında son kararı verme yetkisi "Sınav Yürütme Kurulu"na ait olup alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır.
 2. Sınavın değerlendirmesi Özel Bilge Atabey Okulları Ölçme Değerlendirme Birimi ve Sınav komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme biçimi tamamen Kurumun yetkisi ve takdiri dâhilindedir. Sınavla ilgili değerlendirmede 3 yanlış cevap bir doğru cevabı silecektir.
 3. Kurumumuzda okuyan öğrenciler Bursluluk sınavına dâhildir.

MADDE - 5 (Sınav takvimi):

1-Son Başvuru Tarihi: 05.01.2019 tarihi saat 17.30’ a kadar yapılacaktır.

2-BURSLULUK SINAVI TARİHİ: 12.01.2019

3-BURSLULUK SINAVI SAATİ: 09.30 – 13.00

4-BURSLULUK SINAVI YERİ: Özel Bilge Atabey Okulları Okul binası

5-SINAV SONUÇLARI: 16.01.2019 tarihinde internet adresinde http://www.atabey.k12.tr/ duyurulacaktır.

6-SINAV SONUÇ KARNELERİ: Veli tarafından okuldan alınacaktır.

MADDE - 6 (Sınav komisyonu) : Sınav komisyonu Özel Bilge Atabey Okulları ders zümre öğretmenlerinden oluşur.

MADDE - 7 (Sınav birincisinin tespiti): Sınıflara göre sınav birincisinin tespitinde puanların eşit olması durumunda (nüfus cüzdanındaki; sırasıyla yıl, ay ve gün hesabına bakılarak) yaşı daha küçük olan öne geçirilir.

2-Özel Bilge Atabey İlkokulu - Ortaokulu sınav tarihine kadar, bu sınavla ilgili şartnameyi değiştirme, sınav iptal etme vb. tüm haklarını saklı tutar. Öğrenci, başarısının karşılığının nakdi olarak ödenmesini talep edemez.

MADDE - 8 Özel Bilge Atabey Okulları öğrencileri sınava katılan diğer öğrenciler gibi aynı kategoride değerlendirilecektir.

MADDE – 9 (Bursun Miktarı ve Burs verilecek Öğrenci Sayısı)

1-Her sınıf düzeyinde sınav puanlarına göre Bursluluk ve Eğitim ücreti indiriminden öğrenciler faydalandırılacaktır. İndirim oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PUAN

BURS ORANI

KİŞİ SAYISI

500 Puan  ise

% 100 Burs

3 kişi

499-490 Puan ise

% 75 Burs

3 kişi

489-480 Puan ise

% 60 Burs

3 kişi

479-470 Puan ise

% 50 Burs

5 kişi

469-460 Puan ise

% 40 Burs

10 kişi

459-450 Puan ise

% 30 Burs

15 kişi

449-430 Puan ise

% 20 Burs

20 kişi

429-410 Puan ise

% 15 Burs

25 kişi

409-400 Puan ise

% 10 Burs

50 kişi

350-400 puan ise

% 5 Burs

100 kişi

2-Özel Bilge Atabey Okulları sınav tarihine kadar herhangi bir olumsuz durum olması halinde sınav iptal etme hakkına sahiptir. Öğrenci, başarısının karşılığının nakdi olarak ödenmesini talep edemez, Aynı puanda birden fazla birinci, ikinci, üçüncü olması durumlarında, yaşça küçük olan birinciliği hak edecektir, yaşta da eşitlik olması durumunda kura çekilecektir.

 

MADDE -10 Bursluluk sınavında kazanılan burslar ile ilgili haklar 1 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra öğrenciler ve veliler herhangi bir hak iddia edemez.

MADDE – 11 (Bursun Süresi)

Belirtilen burs 2018-2019 Eğitim öğretim yılı için geçerlidir."Eğitim Bursu" sadece yıllık eğitim ücretini kapsar. Öğrencinin yemek, servis ve diğer ihtiyaçlarının ücretini kapsamaz. Öğrencinin bursu her yıl, başarı ortalamasına göre yeniden belirlenir.

 

BURSLULUK SINAVI KONU DAĞILIMI

TÜRKÇE

*

Eş Anlam

*

Deyimlerin Metne Kattığı Anlam

*

Zıt Anlam

*

Gerçek Anlam

*

Sesteş Kelimeler

*

Mecaz Anlam

*

Noktalama İşaretleri

*

Hikaye Unsurları

*

Metnin Bölümleri

*

Karşılaştırma Cümleleri

*

5n 1k Sorular Cevaplar

*

Neden Sonuç Cümleleri

*

Metnin Konusu

*

Benzetme Cümleleri

*

Metnin Ana Fikri

*

Görsel Yorumlama

*

Metnin Ana Duygusu

*

Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı

*

Metnin İçeriğine Uygun Başlık Bulma

*

Terim Anlam

*

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

*

-Ki -De Bağlacı

 

MATEMATİK

*

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  ( DOĞAL SAYILAR)

*

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.  ( DOĞAL SAYILAR)

*

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.

(DOĞAL SAYILAR)

*

Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. ( DOĞAL SAYILAR)

*

En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar. (DOĞAL SAYILAR)

*

Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. (DOĞAL SAYILAR)

*

 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. (TOPLAMA)

*

En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.(ÇIKARMA)

*

Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.  (ÇIKARMA)                                                                                                                                                              

*

İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. (TOPLAMA)

*

En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.  (TOPLAMA)                                                                         İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.  (TOPLAMA)                     

*

Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.   (TOPLAMA)                     

*

Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. (ÇIKARMA)

*

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.(PROBLEM ÇÖZME)

*

Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. .     ( Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi)

*

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.     ( Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi)

*

En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.  .     ( Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi)

*

En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. .     ( Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi)

*

En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. .     (Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi)

*

Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.  .    

(Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi)

*

Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. (BÖLME)

*

Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.     (BÖLME)                                                       

*

En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. ( BÖLME)

*

Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.  ( BÖLME)             

*

Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. ( BÖLME)

 

FEN BİLİMLERİ

*

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri:

*

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.  (Yer Kabuğunun Yapısı )

*

 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. (Yer Kabuğunun Yapısı)

*

Fosillerin oluşumunu açıklar.   (Yer Kabuğunun Yapısı)

*

Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. (Dünya’mızın Hareketleri)

*

Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. . (Dünya’mızın Hareketleri)

*

Besinlerimiz;

*

Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.(Besinler ve Özellikleri)

*

Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar. (Besinler ve Özellikleri)

*

Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

*

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir(Besinler ve Özellikleri)

*

Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır. (Besinler ve Özellikleri)

*

Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. (Besinler ve Özellikleri)

*

Kuvvetin Etkileri

*

Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.(Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri)

*

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.  (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri)

*

Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.(Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet)

*

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. (Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet)

*

Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar.(Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet)

 

SOSYAL BİLGİLER

*

Bı̇rey ve toplum

*

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

*

Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.

*

Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.

*

Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.

*

Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.

*

Kültür ve mi̇ras

*

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak ailesinin geçmişine dair soyağacı oluşturur.

*

Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.

*

Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.

*

Millî mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle millî mücadele’nin önemini kavrar.

*

İnsanlar çevre ve

*

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

*

Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.

*

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.

*

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.

*

Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.

*

Yaşadığı yerin coğra özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

*

Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.

 

İNGİLİZCE

*

Unit:1 Classroom Rules  (September)

*

Asking for permission, Making simple requests, Telling someone what to do,

*

Naming numbers

*

Unit:2 Nationality ( October)

*

Identifying countries and nationalities, Talking about locations of cities

*

(Making simple inquiries)

*

Unit:3 cartoon characters  ( November)

*

29th October Atatürk, the founder of Turkish Republic, Expressing ability and inability,

*

10th November, The anniversary of Atatürk's passing away,

*

Talking about possessions (Making simple inquiries) , Expressing likes and dislikes

*

Unit: 4 free time ( December)

*

Making simple inquiries, Asking for clarification, Talking about daily routines